Tip de redactie

Redactie Nieuwe Dockumer Courant

Anne de Jong
Telefoon: 06-52589802

Atze van der Ploeg
Telefoon: 06-52540322

Koos Molenaar
Telefoon: 06-29013424

Klasina van der Werf
Telefoon: 06-12219127

Adres
Sixmastraat 15, 8932 PA Leeuwarden
Postbus 394, 8901 BD Leeuwarden
Mail: redactie.kdc@ndcmediagroep.nl

Goede nieuwstip? Laat het de redactie weten!
Mail de redactie rechtstreeks of maak gebruik van onderstaand formulier. Naam, telefoonnummer, mailadres zijn verplichte velden om redactie gelegenheid te kunnen bieden contact op te nemen om aanvullende vragen te kunnen stellen of om de tip te controleren. Indien u foto’s of andere bestanden wilt meesturen dient u gebruik te maken van het mailadres van de redactie.


Onderwerp *

Tekst *

Naam *

Telefoonnummer *

Mailadres *

captcha

Vul code in *

* = verplicht onderdeel

 

U kunt persberichten via Tip de redactie doorgeven aan de redactie van de Drachtster Courant.

Nieuwsgebied Nieuwe Dockumer Courant
De redactie van de Nieuwe Dockumer Courant volgt het nieuws in de plaatsen Aalzum, Aldstjerk, Anjum, Ballum, Blije, Bornwird, Brantgum, Broeksterwald, Burdaard, Buren, Damwoude, Dokkum, Driezum, Ee, Engwierum, Ferwert, Foudgum, Ginnum, Hallum, Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen, Hegebeintum, Hiaure, Hollum, Holwerd, Jannum, Jislum, Jouswier, Lauwersoog, Lichtaard, Lioessens, Marrum, Metslawier, Moddergat, Morra, Nes (Ameland), Nes (Dongeradeel), Niawier, Oosternijkerk, Oostrum, Paesens, Raard, Readtsjerk, Reitsum, Rinsumageast, Schiermonnikoog, Sibrandahus, Ternaard, Waaxens, Walterswald,  Wanswert, Wetzens en Wierum.

Blijf overal op de hoogte Volg Nieuwe Dockumer Courant via:

Adverteren bij Nieuwe Dockumer Courant ?

Bekijk hier de opties