Bezorgklachten

Bezorgklacht Nieuwe Dockumer Courant melden
Vragen, klachten of opmerkingen over de bezorging kunt u zowel telefonisch als per internet melden.

Via internet kunt u aan de hand van een eenvoudig formulier snel exact doorgeven of vragen wat er aan de hand is. Uw klacht wordt dan meteen geregistreerd.

Uiteraard kunt u ons ook via telefoon bereiken. Telefoon: 088 – 8002002.

Servicepunten Nieuwe Dockumer Courant, u kunt hier zelf een krant ophalen:

Groene Bak Mockamawei 14 Aalsum
“Bak” Hantumerwei 59 Aalsum
Bibliotheek Damwald Roggeblom 13 Damwald
Primera Conradi-Veenlandstrjitte 34 Damwald
Bibliotheek Dokkum Brokmui 62 Dokkum
Read Shop Grote Breedstraat 15 Dokkum
Tankstation Wedzinga Holwerderweg 32 Dokkum
Videoland Boterstraat 2 Dokkum
“Bak” Terpwei 1 Driezum
“Bak” Humaldawei 30 Ee
“Bak” Elba 6 Holwerd
Hoekstra Hikkaarderdyk 21 Jislum
Kaasboerderij De Marlannen Humaldawei 40 Jouswier
Bungalowpark Lauwersoog Robbenoort 17 Lauwersoog
Dorpsbelang Lauwersoog Robbengat 4 Lauwersoog
“Bak” Bollingwier 7 Oosternijkerk

 

 

Verspreidingsgebied Nieuwe Dockumer Courant

Nieuwe Dockumer Courant wordt huis-aan-huis verspreid in Aalzum, Aldstjerk, Anjum, Ballum, Blije, Bornwird, Brantgum, Broeksterwald, Burdaard, Buren Fr, Damwoude, Dokkum, Driezum, Ee, Engwierum, Ferwert, Foudgum, Ginnum, Hallum, Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen, Hegebeintum, Hiaure, Hollum, Holwerd, Jannum, Jislum, Jouswier, Lauwersoog, Lichtaard, Lioessens, Marrum, Metslawier, Moddergat, Morra, Nes Ameland, Nes Gem Dongeradeel, Niawier, Oosternijkerk, Oostrum Fr, Paesens, Raard, Readtsjerk, Reitsum, Rinsumageast, Schiermonnikoog, Sibrandahus, Ternaard, Waaxens Gem Dongeradeel, Walterswald, Wanswert, Wetzens, Wierum.

Blijf overal op de hoogte Volg Nieuwe Dockumer Courant via: